سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاست گزاری ائمه جمعه 
امام جمعه شهرستان مبارکه 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه و دانشگاههای مختلف 
مدرس 
 
 
تفسیر، اخلاق ، ادبیات ، فقه ،